Pořídit si bydlení bez hypotéky může jen málokdo. Pokud mezi tyto šťastlivce nepatříte a plánujete rodinu, pak dobře zvažte, zda budete schopni hypotéku splácet, i když jeden z vás bude muset pečovat o dítě.

Jak na sociální příspěvky nahlížejí banky při posuzování žádosti o hypotéku?

Klient žádající o hypotéku musí v bance doložit své příjmy. Na základě toho banky vyhodnotí rizikovost úvěru a nabídnou úvěrovou nabídku. Vedle standardních příjmů ze zaměstnání či podnikání se do příjmů domácnosti zahrnují také některé sociální dávky.

Patří mezi uznatelné příjmy také příspěvky spojené s mateřstvím?

Odpověď je jednoduchá. Mateřská se započítává do bonity.

Banky příspěvky k mateřství započítávají v případě prvožadatelů o úvěr, ale také v případě refinancování. Refinancující banka bude totiž znovu prověřovat bonitu klientů, přičemž ve propočtu navíc zohlední také vyšší výdaje domácnosti související s novým přírůstkem.

Pokud tedy klienti žádali o úvěr ve chvíli, kdy měli oba pravidelný příjem ze zaměstnání či podnikání, rodičovství bude mít s určitostí negativní vliv na jejich aktuální bonitu.

Před sjednáním hypotéky je třeba zvážit všechny možné životní situace (od narození dítěte, po nemoc) a zvolit výši splátky, která nezatíží rodinný rozpočet.

-MM-