Proč refinancovat
 
Důvodů k refinancování hypotéky může být celá řada. Nejčastěji to však bývá snaha získat lepší úrokovou sazbu.
V posledních třech letech většina bank upravila podmínky refinancování hypoték.
Někdy bance stačí k refinancování i původní doložení příjmů nebo čestné prohlášení o tom, že se majetkové poměry klienta nezměnily.
 
Jak tedy postupovat při refinancování vaší hypotéky?
 
Požádejte svou banku o návrh nové úrokové sazby a nečekejte, až vám jej zašle sama.
Oslovte banky, jejichž nabídka hypotečního úvěru se vám zamlouvá a pořádejte je o návrh úrokové sazby.
Vyberte nejlepší konkurenční nabídky a doneste je do své původní banky. Zkuste se svou bankou vyjednávat a zlepšit podmínky.
Mnohdy se nakonec se stávající bankou dohodnete a hypotéku nemusíte refinancovat.
 
Když se rozhodnete refinancovat a změnit banku:
 
K refinancování hyotéky u nové banky budete potřebovat:
 
- dva doklady totožnosti
- původní smlouvu o hypotečním úvěru
- příslušnou zástavní smlouvu
- nabývací titul k nemovitosti, která slouží jako zástava a snímek katastrální mapy
- potvrzení o příjmu (nevyžaduje se vždy) nebo
- posledních několik výpisů z úvěrového účtu v jiné bance (pokud řádně splácíte, banka nemusí vyžadovat nové potvrzení o příjmu)
- výpis z katastru nemovitostí
- potvrzení s vyčíslením aktuální dlužné jistiny a příslušenství k úvěru
- číslo účtu, kam by nová banka měla prostředky zaslat
- datum předčasné splátky původního úvěru
- souhlas původní banky s přistoupením nové banky na druhé místo v zástavě – dočasně
- příslib o vymazání zástavního práva k nemovitosti a zrušení vinkulace pojistného plnění po uhrazení pohledávky a vyčíslení zůstatku úvěru
- fotografie současného stavu nemovitosti (interiér a exteriér)
- původní nebo nový odhad nemovitosti
 
 
DOPORUČENÍ
 
Doporučujeme se o refinancování hypotéky zajímat minimálně 2 měsíce dopředu před koncem fixace.
Některé banky umožňují až 12 měsíců dopředu před koncem fixace vaší hypotéky se s nimi dohodnout na refinancování vaší hypotéky za současnou nízkou sazbu.