Vlastníte-li nemovitost nebo ji v brzké době vlastnit budete, je nutné pamatovat také na její pojištění. Není pojištění jako pojištění. Jaké pojištění je bezpodmínečně nutné a jaká rizika pojištění kryjí?

 

Tip: Alespoň přibližnou výši pojistného je dobré zjistit ještě před sjednáním hypotéky, v některých oblastech totiž může pojistka zvýšit náklady na bydlení.

 

Důkladně zvažte rizika, která vašemu domu či bytu hrozí nejvíce – povodně, sesuv půdy či třeba výbuch plynu. Uzavřete pojištění, které dobře kryje všechna tato rizika. Mějte na paměti, že se jednotlivé nabídky pojištění mohou značně lišit.

Pojištění nemovitosti

 

Byť se to nemusí na první pohled zdát, je pojištění nemovitosti naprosto nezbytné. Výčet rizik, na která se pojištění vztahuje, je vždy stanoven pojistnou smlouvou. Pojištění nemovitosti se může týkat těchto škod: vloupání, požár,  povodeň, zásah blesku, sesuv půdy či sněhu, nárazu vozidlem, pádem stromů a mnohých dalších. Pojištěním nemovitosti lze pojistit nejen rodinný dům, ale také garáž, chatu či chalupu, skleník, kůlnu, ale také byt v osobním vlastnictví.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na movitý majetek, tedy vybavení domácnosti a movité věci, které máte uskladněné v bytě či garáži. Obvykle se uzavírají obě dvě pojistky. Před samotným podpisem pojistné smlouvy si nezapomeňte důkladně přečíst pojistnou smlouvu. Pozornost věnujte hlavně výlukám z pojištění a limitům plnění.

 

Tip: V případě pojištění domácnosti se vyplatí nepodcenit zabezpečení objektu. Prvotní investice se vyplatí. Pokud máte nemovitost zabezpečenou dobře, můžete získat slevu na pojistném.

 

K výše uvedeným pojištěním zvažte také pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění kryje například to, že havárie ve vašem bytě či domě způsobí škodu vašim sousedům.

 

  • Všechna tato pojištění lze většinou sjednat v jednom cenovém balíčku u jedné pojišťovny. Doporučujeme však srovnat nabídky jednotlivých pojišťoven. Každá s pojišťoven má jinou metodiku výpočtu a výše pojistného se tak může značně lišit.

 

-MM-