S různými nabídkami životních pojištění se v současnosti roztrhl doslova pytel. Pojistit se můžeme nechat proti různým životním situacím, z hlediska zdraví, ztráty práce, pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, podnikatel též proti přerušení provozu.

 

Objevují se i novinky určené pro specifické situace, třeba nutnost právní ochrany, kdy potřebujeme hradit náklady na advokáta nebo v souvislosti se soudním řízením. Některé pojištění za nás do konce uhradí i kauci.

 

U tradičních produktů je však třeba sledovat i výluky, jinými slovy, co do pojištění nespadá, nebo v jakých případech nám pojišťovna nedá ani korunu. V praxi jsou to nejčastěji situace, kdy jsme pojistnou událost přivodili na základě šetření úmyslně, nebo v opojení omamných látek či vlivem psychické indispozice.

 

Na podobné případy nás vždy upozorňují pojistné podmínky, které ale většinou málokdo čte, protože obsahují vždy několikastránkový soubor psaný mini písmem, a některé pojišťovny už ho klientům dávají dokonce pouze na CD.

 

Dobré je však si výluky přečíst, někdy nás překvapí i to, že pojištěni nejsme třeba v případě hromadného útoku, v souvislosti s bombovým útokem nebo jadernou havárií. Běžné životní pojištění má často ve výlukách i únos.

 

Pokud si však přejeme být pojištěni i ve výše zmíněných situacích, je dobré pokud si pojištění poskládáme na míru od více pojišťoven, existují totiž i méně známé pojišťovny na našem trhu, které se právě na podobné pojistné situace zaměřují, a v případě únosu, je tak možné hradit z pojistného plnění dokonce i výkupné.

 

ZP