V čtvrté části seriálu, který zatím mapoval, jak se chovat při pojistné události, ať již v souvislosti s předcházením škod, dokumentací či jejich nahlašováním, si uvedeme, jak probíhá likvidace škod ze strany pojišťovny v případě majetkové škody.

 

Likvidací škod se rozumí vyčíslení a zhodnocení škod z hlediska pojistné události a stanovení částky k výplatě. Pojišťovna má pro vyřizování pojistných událostí zřízeno tzv. likvidační oddělení, které se zabývá likvidací škod.

 

Prvním krokem pojišťovny, poté co přijme hlášení o majetkové škodě, je, že vyšle příslušného technika, který odjede situaci zdokumentovat a zjistit příčiny vzniku škody i její rozsah. Tento bod je pro pojišťovnu velmi důležitý, protože příčina závady, je rozhodující, pro vyplacení či nevyplacení škody.

 

Pokud například technik zjistí, že jsme škodu způsobily úmyslně, nedostaneme peníze žádné a ještě na nás může pojišťovna podat trestní oznámení kvůli podvodu. Špatné pro nás je, i pokud vznikla pojistná událost kvůli opotřebení například potrubí, protože některé pojišťovny mají právě tuto závadu ve výlukách a žádné pojistné plnění pak přiznáno není.

 

U majetkového pojištění bývá škoda vyčíslena v nových cenách (za kolik je možné si novou věc nyní pořídit), nebo zohledňují opotřebení, tj. hodnotu jakou původně majetek měl.

 

ZP