Pořídili jste si své vysněné bydlení, případně se na to v nejbližší době chystáte a přemýšlíte nad tím, jak nemovitost ochránit před okolními vlivy? Nabízí se celá řada konstrukčních opatření, které vedou k minimalizaci následků řádění živlů i vandalů, ale stoprocentně účinné není nic. Silné vichřici, krupobití nebo návštěvě zloděje bohužel nelze zabránit, nicméně je možné minimalizovat následky. Stačí, když si majetek za pár korun pojistíte. Ovšem pozor – není pojištění, jako pojištění.

Rozlišujte mezi pojištěním nemovitost a domácnosti

Spousta lidí počítá s tím, že pojištění nemovitosti automaticky zahrnuje i pojištění domácnosti, případně naopak. Některé pojistné produkty komplexní ochranu skutečně poskytují, ale rozhodně to není pravidlem.

Pojištění nemovitosti se v základu vtahuje pouze k domu či bytu jako takovému a pevným součástem (např. topeni, klimatizace, podlahy, střecha apod.). Pojištění domácnosti pak zahrnuje všechen movitý majetek.

dum na dlani

Obvykle se proto uzavírají dvě pojistky, případně jeden balíček, který zahrnuje komplexní pojištění nemovitosti i domácnosti. Na kolik vás ochrana vyjde, vypočítáte pomocí kalkulace pojištění nemovitosti.

Čtěte smluvní podmínky a dodržujte je

Ve smlouvě může být obsažena zmínka o nezbytném zabezpečení nemovitosti. Většinou jde o požadavek na bezpečnostní zámek či bezpečnostní závoru a v případě pojištění na vyšší částku i nutnost instalace elektronických systémů. Kvůli nedodržení těchto podmínek může pojišťovna zkrátit plnění.

zlodej

K častým chybám patří také podpojištěnost. Pojištění nemovitosti musí odpovídat aktuální ceně, která se však v průběhu času mění. Proto byste měli pojistnou smlouvu pravidelně aktualizovat.

Chcete se o pojištění dozvědět více? Přečtěte si odpovědi na dotazy k pojištění nemovitosti!