Co je potřeba vědět o čerpání hypotéčního úvěru ještě před tím, než se pro jeho čerpání rozhodnete. 

 

 

Pokud hypoteční úvěr používáme jako účelový k financování nemovitosti, musíte mít jasno o financování. Hypoteční úvěr obvykle přichází až jako poslední alternativa a čerpaným hypotečním úvěrem by se měla daná investice do nemovitosti již dokončit.

 

Čerpání hypotečního úvěru je možné, v případě že jsou splněny podmínky pro čerpání, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě. Ty si stanovuje každá banka individuálně a často se mohou velice odlišovat.

 

Jednou z nejdůležitějších podmínek jeho čerpání je potvrzení o vkladu zástavního práva banky k  zastavované nemovitosti do katastru nemovitostí, v současné době již některé banky umožňují čerpat část nebo celý úvěr jen na základě návrhu na zápis o vkladu zástavního práva, díky čemuž se klient dostane k financím podstatně dříve.

 

Čerpání hypotečního úvěru se provádí bezhotovostně, při neúčelovém úvěru zasláním peněz na účet požadovaný klientem, při účelovém úvěru většinou formou proplacení dodavatelských faktur, odesláním kupní ceny na účet prodávajícího podle kupní smlouvy apod. Banku se vyplatí vybírat i podle přístupu k čerpání, a to obzvláště u stavby.

 

Čerpání hypotečního úvěru může být buď jednorázové, nebo postupné. Jednorázové čerpání je jednoduché a většinou i levnější. Používá se při koupi nemovitosti či refinancování jiného úvěru. Financování probíhá tak, že banka čerpané prostředky hypotéky zašle prodávajícímu nemovitosti na účet určený v kupní smlouvě, při refinancování se pak jedná o účet věřitele.

 

Postupné čerpání se využívá v případě výstavby, rekonstrukce nebo v případě, že platba za koupi nemovitosti je rozložena do více splátek. Většina bank postupuje tak, že prostředky zasílá přímo na účet dodavatele, a to na základě vystavených faktur.

-MM-