Jak již bylo uvedeno v jednom z předchozích článků, na stránkách České národní banky můžeme objevit užitečné seznamy Pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, kteří mají oprávnění vykonávat pojišťovací činnost.

 

Seznamy slouží především pro ověření, zda má dotyčný pojišťovací agent či zprostředkovatel vůbec oprávnění k činnosti a jaké. K nejčastějším způsobům hledání proto patří vyhledávání podle názvu.

 

K přesným, za to ne vždy uživatelsky využívaným patří také vyhledávání podle identifikačního čísla (IČO), které přiděluje živnostenský úřad v rámci podnikání, nebo podle registračního čísla, které je přiděleno ČNB v souvislosti se zápisem do seznamu.

 

Naopak oblíbeným způsobem vyhledávání je podle sídla či místa bydliště daných zprostředkovatelů. Tento způsob neslouží prioritně na prověření konkrétního ,,pojišťováka“, ale spíše pro zmapování dostupnosti poradců v dané lokalitě, pokud dáváme přednost individuálnímu poradenství, oproti klasickým pobočkám.

 

Pokud hledáme konkrétní osobu a v seznamu ji nenalezneme, pravděpodobně daná osoba potřebnými oprávněními ani nedisponuje, a nejlépe uděláme, pokud si ji prověříme srze mateřskou pojišťovnu, na kterou se v rámci své nabídky odvolává.

 

Pokud subjekt v registru je, pak si může prohlédnout jeho oprávnění, včetně data platnosti, vizitku se základními informacemi o subjektu, jeho historii, i třeba právě pro jaké konkrétní pojišťovny momentálně pracuje.

 

ZP