Offsetové hypotéky vznikly ve Velké Británii před více než patnácti lety a jejich rozjezd zde trval několik let. Podobný pomalý nárůst můžeme sledovat i u nás.

Jaký je princip fungování a komu se vyplatí?

Offsetová hypotéka se hodí především pro klienty, kteří mají větší množství peněz, ale nechtějí je všechny použít na pořízení nemovitosti. Princip fungování je velmi jednoduchý. Suma vedená u dané instituce na spořícím účtu je odečítána od zůstatkové ceny hypotéky. Výpočet splátky hypotéky pak je prováděn pouze z této snížené sumy.

 

Tedy: Banka vám schválí hypotéku na dva milióny korun včetně výše splátky a úrokové sazby. Současně si na váš bilanční účet uložíte částku půl miliónu korun. Od celkové výše hypotéky se odečte částka na bilančním účtu a vy platíte úrokovou sazbu a anuitní splátku jen z 1,5 miliónu korun.

 

Tento způsob splácení hypotéky je vhodný především pro ty, kteří mají dostatečně peněz na to, aby si nemovitost koupili z již našetřených finančních prostředků. Offsetovou hypotéku často využívají klienti s nepravidelnými příjmy, kteří aktuální přebytek hotovosti mohou využít pro dočasné snížení jistiny úvěru, ale zároveň prostředky potřebují mít dostupné.

 

Obecně platí, že průměrný zůstatek započítávaných úspor by se měl pohybovat alespoň na úrovni jedné třetiny výše úvěru.

Výhody a nevýhody offsetové hypotéky

Výhodou offsetové hypotéky je jednoznačně flexibilita a příležitost pro efektivní zhodnocení přebytku volných peněžních prostředků a snížení sumy zaplacených úroků z úvěru.

 

Jsou zde však i negativní stránky a sice, že je zde vyšší úroková sazba. Banka neví, kolik prostředků bude mít klient na bilančním účtu, a proto nemůže vědět přesnou částku, kterou klient skutečně bude od banky potřebovat.

 

-MM-