Floating rate je plovoucí sazba hypoték, která v posledních měsících nabývá na oblibě. Důvodem je vývoj úrokových sazeb a snaha podpořit prodeje realit.

 

Hypotéky s plovoucí úrokovou sazbou mají sazbu fixovánu pouze na krátkou dobu. Obvykle v řádech měsíců a výjimkou není ani fixace na jediný den.

 

Sazba se váže na tržní úrokovou sazbu vyhlašovanou Českou národní bankou (PRIBOR).

 

Konečná, tedy nabízená úroková sazba se vypočítává tak, že si banky k tržní úrokové sazbě připočítají svou marži. Splátka variabilní hypotéky se pak skládá ze splátky jistiny, úroku dle úrokové sazby PRIBOR a marže banky. Měsíční splátka se pak mění v závislosti proměnlivé úrokové sazbě.

 

Plovoucí sazba hypotéky může být výhodná. Díky ní lze ušetřit na úrocích, v případě, že sazba dlouhodobě klesne na nízkou úroveň. Díky plovoucí sazbě navíc oproti hypotéce s fixním úrokem rychleji splácíte jistinu úvěru. Úroky se totiž vypočítávají z jistiny, která v čase rychleji klesá, čímž klesá také celková výše úroků. Plovoucí sazba se vyplatí i v případě, že plánujete mimořádně část (nebo celou) hypotéky splatit.

 

Sazba se samozřejmě může dostat i na vyšší úroveň, než kdybyste se rozhodli pro zafixovanou sazbu. Pro takovou situaci je dobré mít odloženy stranou doporučované rezervy na splácení (nejlépe min. ve výši alespoň tří měsíčních splátek a také rezervy v příjmech pro případný růst splátek).

 

Nevýhodou plovoucí sazby tak je potřeba plánování splácení. Obecně je doporučována těm, kdo mají větší finanční rezervy a kdo plánují provést mimořádnou splátku.

 

Rada: Plovoucí sazba si žádá dobrou taktiku. V období, kdy sazba poklesne, ušetřenou částku – tedy rozdíl mezi aktuální výší plovoucí sazby a výší fixní sazby) si odložit stranou pro dobu, kdy plovoucí sazba naopak tu fixní převýší.

-MM-