O hypotékách už tu bylo napsáno velké množství článků. O tom, jak ji získat, co po nás banka bude požadovat, kdo má šanci na schválení, a kdo třeba díky vysokému věku, nebo v záznamu v registru, vůbec ne.

 

Nyní se zaměříme na to, když už hypotéku máme schválenou a nějaký rok ji i úspěšně splácím. Co ale dělat, když přijdou nečekané potíže? U hypotéky je většinou výhoda, že aby nám ji vůbec poskytli, museli jsme být někde zaměstnáni na dobu neurčitou. Častou součástí hypotéky potom je i pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

 

Nevýhodou ovšem je, že pojištění obsahuje výluky, kdy už ztrátu zaměstnání nebere jako pojistnou událost, například pokud nás z práce vyhodí pro porušení pracovní kázně a podobně, většina pojišťoven na podobnou situaci pojistné nevztahuje.

 

Také se může stát, že jsme hypotéku získali jako podnikatelé, a obchody najednou začnou váznout. Banka nám obvykle jednu dlužnou splátku toleruje, respektive, pokud nezaplatíme jednu dlužnou splátku, obvykle nám přijde výzva, kde je zdvořilostní upozornění, že splátka nebyla dosud uhrazena, a pokud už byla, ať vyrozumění považujeme za bezpředmětné.

 

Horší je to, pokud nezaplatíme ani druhou splátku, to už většinou chodí doporučené dopisy, kde dojde i na výhružky v souvislosti se zesplatněním celého úvěru. Což v praxi znamená, že po nás budou chtít najednou k úhradě celou dlužnou částku včetně úroků, pokut a penále.

 

V tomto bodě už je navíc také pozdě na jakékoliv vyjednávání s bankou. S tím je třeba nejlépe začít hned, jak zjistíme, že danou splátku nemůžeme včas uhradit.

 

ZP