V minulém článku jsme nadhodili řečnickou otázku, co dělat když člověk nemá na splátku hypotéky. V nastíněném průběhu jsme si ukázali, že s bankou je lepší jednat neprodleně, abychom předešli zřejmě největšímu strašáku – zesplatnění celého úvěru.

 

Mimoto už nezaplacením jedné splátky naše bonita v bankovním registru klesá, takže například snaha řešit chybějící finance půjčkou na splátku v momentě, kdy už na hypotéce dlužíme určitou dobu, může být přes bankovní domy nereálná. Proto i tuto alternativu je dobré promyslet si dopředu.

 

Pokud například vím, že v podnikání se tento měsíc nedařilo, a nebudu mít finance na splátku hypotéky k dispozici, je ideální rozjednat si včas překlenovací úvěr nebo požádat o navýšení kontokorentu, a pak zaplatit požadovanou splátku z těchto peněz. Takto samozřejmě nejde řešit situaci dlouhodobě, ale nečekaný výpadek příjmu to leckdy zachrání.

 

Pokud naopak víme, že situace bude trvat delší dobu, pak je lepší se půjčování si na půjčky vyvarovat, protože právě takto většinou začíná dluhová spirála, z níž se je těžké znovu vymotat.

 

Záleží na samozřejmě na tom, jak je která banka přístupná možným způsobům řešení a vůbec dialogu. Některé modernější hypoteční produkty, ovšem již s problémy při splácení počítají a umožňují klientům některou splátku vynechat nebo dočasně splácení přerušit bez dodatečných postihů.

 

Poměrně sympatickou variantou je také možnost dočasného snížení splátek hypotéky, s jejich pozdějším opětovným navýšením. Většinou platí, že ať už banka některou z těchto variant nabízí v rámci daného produktu nebo nikoliv, měli bychom o nejdostupnější řešení zkusit včas banku požádat.

 

ZP