Hypotéka je jednoduchý finanční produkt, ale procesy s ní spojené už tak jednoduché nejsou.

Problematické je především samotné vyřizování hypotečního úvěru a jeho časová náročnost.

 

K žádosti o hypoteční úvěr je zapotřebí přiložit celou řadu dokladů. Banky požadují téměř úplnou dokumentaci k zastavované nemovitosti a doklady prokazující ekonomickou situaci žadatele a jeho rodiny. Potřebných dokumentů je tolik a často se banku od banky liší, že je dobré nechat si při návštěvě banky vypsat jejich úplný soupis.

 

Jaké základní doklady bude banka po zájemci požadovat?

 

Základní dokumenty:

 

průkaz totožnosti

potvrzení o plné moci

 

Doklady o příjmu a majetkových poměrech:

 

doložení výše příjmů (daňové přiznání, potvrzení příjmu od zaměstnavatele) žadatelů, případně spoludlužníků či ručitele

výplatní pásky, případně i potvrzení finančního úřadu o zaplacení daně

výpis z účtu

dohoda o zúžení či zrušení společného jmění manželů

výše investice a požadovaná výší úvěru (povinná akontace)

 

Doklady o závazcích a pohledávkách:

 

nájemní smlouvy

smlouvy o stavebním spoření

smlouvy o pojistkách

smlouvy o úvěrech, půjčkách, leasingu

ručitelská prohlášení

 

Doklady k nemovitosti:

 

výpis z katastru nemovitostí

snímek pozemkové mapy či geometrický plán (fotografie nemovitosti)

odhad

pojistná smlouva k nemovitosti

doklad o vlastnickém právu k nemovitosti – kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí

souhlas spoluvlastníků s vkladem zástavního práva na nemovitost

 

V případě stavby či rekonstrukce bude potřeba:

 

stavební povolení

projektová dokumentace a rozpočet

soupis potřebného materiálu a prací svépomocí

smlouva o dílo

časový harmonogram stavby

 

Kompletní seznam požadovaných dokumentů se dozvíte při návštěvě vaší banky, proto tento seznam chápejte jako orientační.