Hypoteční úvěr je určen: občanům České republiky, cizincům s trvalým pobytem v ČR a cizozemcům, občanům členských zemí EU s průkazem k povolení k pobytu – přechodnému či trvalému, u manželů musí být alespoň jeden z nich občanem ČR nebo mít povolení k pobytu či povolení k trvalému pobytu, žadatelem mohou být až čtyři osoby, které představují maximálně dvě domácnosti, manželé vystupují vždy jako spolužadatelé o úvěr (pokud nemají zúžené společné jmění manželů)
Charakteristika hypotečního úvěru:
účelový úvěr pro investice do nemovitosti
koupě nemovitosti do vlastnictví (i spoluvlastnického podílu)
vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti
koupě družstevního bytu
předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy
výstavba nemovitosti
rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí
konsolidace (vyrovnání) dříve poskytnutých úvěrů či půjček použitých na investice do nemovitostí
refundace (zpětné proplacení) klientem již zaplacené investice do nemovitosti ne starší 1 roku
účely lze vzájemně kombinovat, např. koupě a dostavba, koupě a rekonstrukce apod.
z hypotečního úvěru lze proplatit i vedlejší náklady související s investicí do nemovitosti, například:
kuchyňskou linku
vestavěné skříně
projektovou dokumentaci
geometrické zaměření stavby
stavební dozor
provizi realitní kanceláře
celková cena těchto nákladů může být až 50% objemu hypotečního úvěru
minimální výše úvěru činí 200 000 Kč a maximální výše je omezena:
85 % nebo 100 % z ceny zastavených nemovitostí, kterou stanoví banka
objemem investice do nemovitosti (rozpočtovými náklady, kupní cenou apod.)
schopností klienta splácet