Chystáte se stavět? Budete žádat o hypotéku?Víte co dělat, aby to v bance nedrhlo?Tušíte, že včasné vložení do katastru je pro hladký průběh financování stavby klíčové?

Začínáme od pozemku

Chcete, aby vyřizování hypotéky na stavbu vašeho domu probíhalo hladce? Pak si v první řadě zajistěte  bezvadný právní stav pozemku!

Máte celkem tři možnosti

Má-li být hypotéka nebo úvěr od stavební spořitelny zajištěna samotným pozemkem s budovaným domem, je zcela zásadní, aby k pozemku existoval přímý přístup z komunikace vlastněné obcí. To je ideální stav. Pokud  tomu tak není, nevěšte hlavu, ale měli byste se coby majitelé stavebního pozemku (klienti) stát spolumajiteli onoho pozemku, přes nějž přístup z obecní komunikace možný je.

 

A pokud ani tohle nevyjde, pak ještě máte v záloze řešení číslo tři. Tím je zřízení věcného břemene. Znamená to, že majitel parcely, která leží mezi obecní komunikací a vaší parcelou, vám poskytne právo přes jeho parcelu chodit a jezdit.Takové věcné břemeno je pak také vyznačeno v katastrální mapě. Katastrální mapa bude tudíž obsahovat  zápis, kudy se vy jako majitelé stavební parcely  můžete „přes pozemek souseda“ na svoji stavební parcelu  dostávat.

Rychle zapsat do katastru!

Jakmile podepíšete úvěrovou smlouvu a začnete se stavbou, je důležité nechat rozestavěnou stavbu co nejrychleji zaměřit geodetem a zapsat do katastru nemovitostí. To platí zejména v případě, kdy váš pozemek nemá velkou odhadní cenu a kdy od samého počátku stavíte dům kompletně na  hypotéku, takže faktury stavební firmě nehradíte z vlastních prostředků.

 

Až do okamžiku zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí (nebo alespoň do podání návrhu na tento zápis) je totiž u většiny bank možné peníze z hypotéky uvolnit jen do určité procentuální výše (nejčastěji 50 až 70 %) zástavní ceny samotného pozemku. Na takové omezení je třeba pamatovat ve smlouvě o dílo se stavební firmou a nezavazovat se k větším platbám před tím, než  bude rozestavěná stavba do katastru zapsána.

 

K zápisu rozestavěné stavby do katastru budete potřebovat, aby stavbu zaměřil geodet. To se obvykle dělá v okamžiku, kdy se začíná se stavbou obvodového zdiva. Geodet pak vyhotoví tzv. geometrický plán stavby a připraví vám veškeré související podklady pro katastrální úřad.

Pozor na dřevostavby – rostou jako z vody !

Stavíte-li dům dřevěný, dejte si pozor, abyste podstatnou část svého finančního závazku vůči stavební firmě  platili až poté, co stavba  bude vložena do katastru. Jinými slovy, až si vložením rozestavěného baráku do katastru zjednáte přístup k celému objemu vaší hypotéky. Hrozí totiž nebezpečí, že dům ze dřeva může být  kompletně postaven  dřív, než geodet stihne geometrický plán vůbec vypracovat, natož aby stavbu včas zapsal na katastrální úřad.