Zpřísnění hypoték nabízí otázku, kde mají na bydlení vzít mladí lidé, kteří chtěli by bydlet ve vlastním. Řešením může být úvěrový program od státu. 

O úvěru

Úvěrový program je určen na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let. Program se řídí nařízením vlády č. 136/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Na co lze úvěr použít?

 • Výstavbu rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²,
 • koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²,
 • koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²,
 • modernizaci obydlí.

Výhody programu:

 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB,
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků,
 • dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí a nikoli na modernizaci),
 • možnost přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte; ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti.

Jaká je výše úvěru?

 • Nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí,
 • nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané, a to včetně ceny pozemku,
 • nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané.

Co ještě byste měli vědět

Úroková sazba se stanovuje podle výše základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však 1% p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.

Úvěr musí být splacen maximálně za 10 let v případě úvěru na modernizaci a maximálně za 20 let v případě úvěru na pořízení bydlení.

 

Kompletní informace včetně všech potřebných kontaktů najdete na www.sfrb.cz.