Pokud se jedná o problém v uvozovkách, obvykle signalizuje nejen problém, ale ještě i určitou emoci, v tomto případě určitou delikátnost, neboť finanční problémy nebývají právě téma, o kterém si rádi povídáme, natož s bankéřem.

 

Bohužel díky bankovním a nebankovním registrům je dobré se tomuto tématu nevyhýbat. Ve finále by se nám totiž mohlo stát, že hypotéka už bude těsně před schválením a ve chvíli, kdy mi dáme souhlas k náhledu do příslušných rejstříků, bez kterého se schvalovací proces neobejde, se to zasekne na nesouhlasu kvůli špatné platební morálce.

 

Zatímco pokud se poradíme předem s bankéřem, máme více možností, jak situaci řešit. Záleží samozřejmě na tom, jak velké finanční potíže jsme měli, a především před jak dlouhou dobou. Například, kdo dluží splátku déle než měsíc, objeví se v registru, jako neplatič se známkou sníženou o jeden stupeň.

 

Při dalším měsíci dluhu známka klesá ještě o jeden stupeň a při dalším měsíci již hrozí zesplatnění úvěru, které pokud k němu dojde, nás z možnosti žádat o hypoteční úvěr, ať již se jednalo o jakkoliv velkou částku, obvykle na delší dobu spolehlivě vyřadí. Přestože jsme v rámci vymáhacího řízení danou částku již zaplatili, často musíme čekat i čtyři roky.

 

I se škraloupy z minulosti se ovšem dá vypořádat, záleží na bance a našich současných finančních možnostech. Některé banky totiž poskytují hypotéky i na výjimky. V rámci výjimky je možné prominout i špatnou platební historii.

 

ZP