Platíte si pojištění, ale nevíte, jak byste si počínali, kdyby došlo například k úrazu a vy jste požadovali plnění? Jak nahlásit a postupovat při pojistné události, aby takzvaná likvidace proběhla bez problémů?

Vyplňte formuláře

Na webových stránkách pojišťoven naleznete potřebné formuláře, jejichž prostřednictvím můžete událost ohlásit sami. Protože se při vyplňování často chybuje a lhůta pro vyplacení pojistného tak narůstá, je lepší zajít za poradcem nebo se poradit přímo v pojišťovně.

Nahlaste pojistnou událost

Pojišťovně nahlaste pojistnou událost hned po ukončení léčení. Pokud se jedná o dlouhodobou vážnou nemoc nebo závažný úraz s trvalými následky, který si žádá delší dobu léčení, na ukončení léčky nečekejte a událost ohlaste ihned. Ve vážnějších případech a probíhající dlouhodobé léčbě, můžete požádat o zálohové plnění.

 

V případě trvalých následků dostanete peníze od pojišťovny teprve po ustálení diagnózy. U invalidity pak k výplatě peněz dochází až poté, co byste jako invalidní byli uznaní Českou správou sociálního zabezpečení.

Promlčecí lhůta tři roky

Doba od vzniku pojistné události do jejího nahlášení nesmí přesáhnout promlčecí lhůtu tři roky. Lhůta začíná běžet jeden rok po vzniku pojistné události.

 

Protože jsou lhůty pro vyplacení peněz opravdu dlouhé a člověk se tak může dostat do finanční tísně, je na místě uzavřít vedle pojištěných dlouhodobých a vážných rizik sjednat i pojištění pracovní neschopnosti – denní dávky v případě nemoci i úrazu. Zajistíte si tak přísun peněz, a to až na 548 dní. Po této době budete mít nárok na jednorázovou výplatu peněz za dlouhodobá rizika.

Důkladně se seznamte s pojistnou smlouvou

Pročtěte si důkladně pojistnou smlouvu a nezapomínejte ani část nazvanou výluky v pojistných podmínkách. Podívejte se také na oceňovací tabulky, ve kterých se dočtete, za jaký maximální počet dnů léčení úrazu dostanete peníze a kolik můžete dostat za trvalé následky. Díky tomu budete vědět, co máte od pojišťovny požadovat a na co všechno máte nárok.

Mějte všechny dokumenty při ruce

Schovávejte si všechny potřebné dokumenty, doklady o čerpání pracovní neschopnosti a lékařské zprávy, protože to všechno budete muset pojišťovně také doložit!

 

Do formuláře také vyplňte své telefonní číslo a emailovou adresu, díky tomu budete dostávat potřebné informace a dostanete k penězům.

 

Pojišťovna vše prošetří do tří měsíců po dodání všech potřebných dokumentů. Připravte se na fakt, že likvidátoři budou komunikovat s vámi jako s klientem, s lékaři a s příslušnými institucemi.

 

- M. M. -