Zvažujete pořízení hypotéčního úvěru a nevíte jak jej spočítat? Nejste v tom sami, málokdo tuší, jak spočítat výši splátek.

 

Hypotéka se  v naprosté většině případů splácí v anuitních splátkách, tedy ve splátkách, které mají po celou dobu splácení úvěru stejnou hodnotu a jejichž výše se nemění.

Ke změně úrokové sazby dochází až v době po ukončení fixace. Spolu se změnou úrokové sazby se mění také výše splátek. Anuitní splátka hypotéky má v sobě zahrnutou splátku jistiny i výši úroků. V průběhu trvání úvěru se podíl těchto složek splátky nemění, mění se jejich podíl tím, jak je umořován dluh.

Komu by anuitní typ splácení úvěru nevyhovoval, jsou jste ještě dvě možnosti.

 

Progresivní splácení, tedy takové, kdy je splátka na počátku nižší než u anuitního splácení. Splátka se postupně zvyšuje v průběhu splácení hypotéky.  Tento typ splácení je výhodný především pro mladé lidi s nízkými příjmy na začátku kariéry.

 

Degresivní splácení, tedy to, kdy je splátka hypotéky na počátku splácení vyšší než v případě anuitních splátek a v průběhu splácení se postupně snižuje.

 

Nakolik jednotlivé banky nabízejí výběr mezi jednotlivými typy splátek, to už je jiná.

Jak spočítat hypotéku?

V počítání hypotéky vám může posloužit internetová hypotéční kalkulačka nebo například tabulka v excelu a funkce platba, která nám pomůže sestavit splátkový kalendář.

Kdo by se chtěl procvičit v počtech, může použít vzorec:

 

Napište si velkou zlomkovou čáru, do jejíhož čitatele napíšete výši hypotečního úvěru, krát měsíční úrokovou sazbu, krát závorka, ve které bude vypočítáno jedna plus měsíční úroková sazba, a tuto celou závorku ještě umocníte na dvanáctinásobek doby splatnosti. Ve jmenovateli uvedete opět tu samou závorku, kterou umocníte na dvanáctinásobek doby splatnosti a od toho odečtete jedničku.

 

Takto vypočítáte výši měsíčních splátek při neměnné úrokové sazbě.

-MM-