Většina lidí si bydlení pořizuje prostřednictvím hypotéky. Nabídky bank se od sebe často mnohem liší. Jak vybrat tu nejvýhodnější hypotéku?

 

Jedna nejvýhodnější hypotéka neexistuje, pro každého je totiž ideální něco jiného. Ze všeho nejdříve je třeba si stanovit ty nejdůležitější parametry jako minimalizace nákladů, minimální výše splátky, maximální doba splatnosti či maximální možná výše úvěru.

Srovnání nabídek bank

 

Na výběr hypotéky je třeba si vymezit dostatek času. Dobré je porovnat co nejvíce nabídek bank a všechno si sepsat. Poté vyloučit ty banky, které nejsou schopny splnit všechny stanovené parametry. Jako první bychom měli vyloučit ty nabídky, na které nedosáhneme příjmově. Dále je třeba zohlednit, jakou výši vlastních prostředků máme. Pokud máme 10% vlastních financí, je třeba vybírat jen z těch bank, které poskytují hypotéky do 90% LTV (Loan to value – „Částka k zapůjčení „).

Takto je třeba postupovat až získáme co nejmenší počet bankovních domů.

Porovnání základních nabídek

 

Při výběru hypotéky nás samozřejmě budou zajímat její náklady. Důležité je nehledět jen na samotnou úrokovou sazbu, ale také na související poplatky. Porovnávejte náklady na celou plánovanou dobu úvěru, resp. na období sjednávané fixace úrokové sazby.

 

Při výběru stojí za to zohlednit i případnou možnost měnit výši splátek v průběhu splácení, možnost předčasných splátek, míru administrativy a dalších.

Vyjednávání s bankami

 

Mnohé parametry hypoték jsou pevně dány, o dalších je ale možné vyjednávat. Využijte této možnosti. První nabídky banky obvykle totiž nebývají ty nejvýhodnější. Dobré je mít v ruce argument jako předložení výhodnější nabídky jiné banky. Takto lze konkurenční nabídky předkládat bankám vzájemně, dokud nedosáhnete nejvýhodnější nabídky.

Takovéto licitování se určitě vyplatí, je ale potřeba počítat s tím, že je to časově náročné. Tuto činnost tak můžete svěřit hypotéčnímu specialistovi.

Dokumentaci věnujte čas a pozornost

 

Jakmile dosáhnete ideálních podmínek, bude nám vypracována a předložena úvěrová dokumentace k podpisu. Všechno si důkladně pročtěte a když něčemu nebudete rozumět, není žádná hanba nechat si to vysvětlit. Dobře si zkontrolujte zda jsou všechny podmínky stanoveny podle vašich představ. Pamatujte, že před podpisem smlouvy se lze lecco upravit a dojednat. Proto čtení dokumentů a smluv věnujte hodně času a pozornosti.

 

-MM-