Nový občanský zákoník, který začal platit od 1. ledna 2014, přinesl změny do mnoha oblastí rodinného a společenského života. Změny se dotýkají i stavebního spoření. Jedná se hlavně o tři důležité oblasti – dědictví, stavební spoření nezletilých a změny v informacích.

Dědictví

Nejvýraznější změna se týká dědictví stavebního spoření. Do konce roku 2013 byl dědicem manžel/manželka s možností pokračovat dál ve spoření. Podle novely zákona o stavebním spoření schválené v souladu s novým občanským zákoníkem nelze v případě úmrtí účastníka stavebního spoření smlouvu zdědit. To znamená, že smrtí majitele smlouvy o stavebním spoření tato zaniká, předmětem dědictví bude jen naspořený zůstatek a smlouva nebude moci dál pokračovat.

Stavební spoření dětí

Důležitou změnou týkající se stavebního spoření dětí je souhlas opatrovnického soudu k nakládání s uspořenými financemi. Nový zákon jasně vyjadřuje, komu peníze ze stavební smlouvy nezletilého patří a že s nimi nelze nakládat libovolně. Snaží se zabránit případům, kdy se rodiče rozvedou a jeden z rodičů použije peníze svého dítěte, které mu třeba spořili prarodiče, pro své účely. Opatrovnický soud má za úkol pohlídat, aby finanční prostředky byly využity ve prospěch dítěte.

Informační povinnost

Další změny vyplývající z nového občanského zákoníku se týkají informační povinnosti spořitelny vůči klientům. Jiná je podoba smluv a úvěrové dokumentace, které stavební spořitelny s klienty uzavírají. Důležité je, že podstata a principy stavebního spoření se nemění. Nakonec nedošlo ani k předesílané změně pravidel pro státní podporu.

Podmínky pro státní podporu se nemění

Několik let se diskutovalo o dalších změnách stavebního spoření, které vymezí, na co je možné uspořené prostředky se státní podporou využít. V tomto bodu se ale nic nezměnilo a je nadále možné využívat finance ze stavebního spoření na cokoliv a není nutné dokládat účelové využití státní podpory. Nemění se ani výše státní podpory, která tvoří 10% z uspořené částky, maximálně však 2000 Kč. Stavební spoření je tak stále atraktivním prostředkem zhodnocování rodinných financí.