Za poslední dva roky se cesta k vlastnímu bydlení hodně zkomplikovala. V důsledku prvních opatření si dnes žadatelé mohou půjčit maximálně do výše 80 procent hodnoty nemovitosti. 

Brzy dojde k dalšímu zpřísnění

Od 1. října bude Česká národní banka vyžadovat, aby splátka hypotéky a ostatních dluhů nepřesáhla 45 procent čistého měsíčního přijmu žadatele. Celkově pak zadlužení nesmí překročit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Pro mnohé zejména mladé rodiny se tak vlastní bydlení stane ještě nedostupnějším.

Podle ČNB se totiž zvyšuje hrozba, že při zhoršení ekonomiky vzrostou potíže lidí se splácením. A tato situace by mohla mít přesah na celou společnost. V případě, že by totiž tyto špatné časy trvaly déle, mohlo by se do problému dostat banky a potaýmo celou ekonomiku.

Jak se díky novým opatřením bude vyvíjet trh?

Nabízí se otázka, zda se díky tomuto opatření sníží ceny nemovitostí?

To však vůbec nemusí nastat, naopak předpokládá se, že na hlavních trzích, jako je Praha a Brno, nedojde ke snížení cen nemovitostí, ale že dojde jen ke zpomalení jejich růstu.

V Praze a v Brně se v posledních letech staví méně bytů, než kolik se jich ročně prodá, navíc ceny pozemků a stavebních prací stále rostou a snížení cen nových bytů tak obvykle ani není možné. V menších městech však takto přísná regulace nedává smysl, protože pravděpodobně sníží ještě více dostupnost bydlení. Pro mnohé se tak stane vlastní bydlení nedostupné a vzroste tak poptávka cen nájmu.

-MM-