Oddlužení znamená způsob vypořádání s dluhem, který může být pro některé dlužníky jediným schůdným řešením. Uvažovat o oddlužení je na čase tehdy, když si dlužník nedokáže sám poradit se svými dluhy, které mu z nějakého důvodu přerostly přes hlavu.

 

Oddlužení znamená pomocnou ruku zejména pro fyzické osoby – běžné občany, kteří se stále častěji potýkají s finančními obtížemi. K finanční tísni přispívá nelehká doba, kdy je nutné pečlivě zvážit každý výdaj a každou vzatou půjčku.

Co je to oddlužení?

Oddlužením je možným východiskem z insolvence. Dlužník je trvale neschopen plnit své závazky a není schopen svůj dluh umořit prodejem majetku ani jiným způsobem. Při oddlužení podává dlužník návrh na povolení oddlužení k soudu. Návrh musí být vypracován v souladu s insolvenčním zákonem. Na vypracování návrhu na oddlužení je vhodné využít pomoci advokáta.

Rozhodující moment

Jak poznat, kdy máte situaci ještě pod kontrolou a kdy už je nejvyšší čas začít jednat? Od osobního bankrotu vás může dělit jen tenká hranice, kterou někdy překročíte, aniž byste si to uvědomili.

Ve snaze zachránit situaci někteří dlužníci lepí jeden dluh jiným a situace se místo zlepšení ještě více zhoršuje. Více věřitelů znamená více závazků a horší následky, pokud dlužník přestane splácet.

V jakých situacích vás může oddlužení zachránit

-         Vzali jste si několik půjček, které nezvládáte splácet

-         Ztráta pravidelných příjmů

-         Nejste schopni vypořádat se sami se svojí finanční situací

-         Potřebujete najít řešení své finanční tísně

Splnění podmínek

Abyste mohli podat návrh na oddlužení, je nutné splnit podmínky, které stanovuje insolvenční zákon. Základní předpoklady podání návrhu oddlužení fyzickou osobou jsou:

-         Dlužník má dva nebo více věřitelů

-         Dlužník je schopen splatit v následujících pěti letech minimálně 30 % celkové dlužné částky

-         Dlužník je skutečně pevně odhodlán, vypořádat se se svými dluhy

-         Věřitelé s oddlužením souhlasí

Jak oddlužení probíhá?

Pokud soud přijme návrh na oddlužení, čeká dlužníka pět let v náročných podmínkách. Veškeré příjmy, které překračují životní minimum, putují na splacení dluhu. Na umoření dluhu jsou použity automaticky i dary nebo dědictví.

Na správný průběh oddlužení dohlíží insolvenční správce. Dlužník musí během oddlužení splácet řádně dle schváleného návrhu po dobu celých pěti let. Po pěti letech je dlužníkův dluh smazán a může začít od znova.