Finanční potíže vyrostly do takových rozměrů, že už nejste schopni své pohledávky splácet. Tento fakt se velmi těžko přiznává. Nicméně problému je nutné čelit, jinak se finanční nesnáze mohou prohlubovat ještě více.

Současná doba klade velké nároky

Každý měsíc je nutné platit nájemné, poplatky za energie, potřeby pro děti do školy, jídlo a v neposlední řadě jednou ročně zaplatit rodince dovolenou a nakoupit pěkné dárky pod stromeček.

 

S těmito výdaji se potýká téměř každý. Ne všichni si ale své finanční možnosti dobře spočítají. Spousta lidí se zadluží do té míry, že už není schopna splácet své dluhy. Tento okamžik je důležité podchytit a neztrácet čas před vyhlášením osobního bankrotu, protože to je pro mnohé z nás poslední možnost na oddlužení.

Kdo může osobní bankrot vyhlásit?

Vyhlásit osobní bankrot prostřednictvím soudu jsou oprávněné tyto subjekty:

 •          fyzické osoby
 •          firmy
 •          OSVČ
 •          státní podniky
 •          nadace
 •          občanské sdružení
 •          družstva

Podmínky osobního bankrotu

Podmínky osobního bankrotu definuje insolvenční zákon. Aby mohla fyzická osoba podat u soudu insolvenční návrh, musí splňovat několik podmínek:

 • dlužník má dva nebo více věřitelů
 • dlužník není schopný splácet své dluhy ze svého pravidelného příjmu
 • dlužník je schopný splatit během pěti let alespoň 30 % ze svých celkových dluhů
 • nesmí vykonávat podnikatelskou činnost

Osobní bankrot otevírá dlužníkovi novou cestu

Pokud dlužník vyhlásí osobní bankrot, musí být připravený, že v následujícím období bude muset být schopný dokázat hospodařit z životního minima.

 

Při oddlužení fyzické osoby se stanovený nový splátkový kalendář či jiná forma kompenzace dluhů. Nový splátkový kalendář musí být takový, aby jej dlužník byl schopný splácet.

Během osobního bankrotu je na vás exekutor krátký

V období, kdy máte podaný u soudu návrh na oddlužení, se návštěvy exekutora obávat nemusíte. Exekutor vám nemůže zabrat majetek ani srážet část mzdy.

 

Osobní bankrot má však význam jen pro ty dlužníky, kteří mají reálný plán, jak se vypořádat se svými pohledávkami a svojí situaci chtějí skutečně řešit. Soud povolí plán oddlužení, jestliže je fakticky uskutečnitelný.

 

K podmínkám osobního bankrotu a plnění oddlužení se vyjadřují také všichni věřitelé. Na plnění povinností dlužníka dohlíží během oddlužování insolvenční správce.