Jsou tací, co pojištění ze zásady ignorují i tací, kteří raději mají sjednáno pojištění téměř na všechno, co pojistit lze. A pak je tu ještě třetí varianta, ti co si říkají, že by bylo dobré mít, jak se říká – pro strýčka příhodu, alespoň nějaké pojištění, ale pokud možno co nejlevnější. Tato úvaha se však může například u nemovitostí poměrně vymstít.

 

Při snaze o co nejnižší částku, kterou budeme měsíčně, či ročně platit na pojistném, totiž často vzniká situace, kdy se nemovitost například za 3 miliony korun pojistí pouze na milion, s tím, že si říkáme, že ten milion bude pro strýčka příhodu stačit a z daných peněz případně opravy či náhradní nemovitost pořídíme.

 

Jenže pojišťovna má pro tento případ speciální termín – podpojištění. Termín je to pro nás navíc velmi neblahý, protože pokud pojišťovna dojde k tomu, že je nemovitost, ale třeba i jiný typ majetku podpojištěn, tak pojišťovna bude v poměru odpovídající podpojištění krátit pojistné plnění.

 

A jak podpojištění v praxi předcházet? Ideální je pokud se můžeme opřít o nějaký odhad hodnoty majetku, který pojišťujeme a pojistíme ho potom v odpovídající výši. Pokud se jedná o skutečně cennou věc, či velmi drahé pojištění, potom se nepochybně vyplatí přizvat si na pomoc i znalce, který by měl být zárukou, že cena majetku bude stanovena správně.

 

ZP