Velká část obyvatel stále podceňuje pojištění a zbytečně tak riskuje svůj majetek nevhodnou nebo dokonce žádnou pojistnou smlouvou.

Pojištění je vhodné pro všechny, kdo bydlí v domácnosti či jsou majiteli nemovitosti.

Pojištění vás chrání

Pojištění chrání domácnost a nemovitost před negativními vlivy, jako jsou havárie, úmyslná poškození, živelní pohromy či krádeže. I když cena za pojištění nebývá příliš vysoká, může být pojistné krytí široké. Výše ceny pojistného záleží nejen na výši a rozsahu pojistného krytí a výše spoluúčasti, ale také na lokalitě. Nejdražší pojistné se platí v hlavním městě, nákladné ale může být i pojištění na samotě u lesa. Jsou dokonce oblasti, které vlivem rizika povodní a záplav pojistit nelze.

Výši pojistného dobře zvažte

V případě nízké pojistné částky tzv. podpojištění neobdržíte náhradu do výše pojistné částky, ale je poměrnou část k hodnotě domácnosti.

Naopak v případě vyšší pojistné částky máte nárok jen do výše hodnoty domácnosti či nemovitosti.

Pojištění domácnosti není pojištění nemovitosti

Dále je třeba rozlišovat pojištění domácnosti do pojištění nemovitosti.

Pojištěním domácnosti ochráníte movité věcí, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží (tedy ty nejen umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách).

Pojištění nemovitostí chrání nemovitosti a ostatní stavby na pozemku náležejících k této budově před následky škod vzniklých působením živelními pohromami a dalšími riziky.

Nemovitost můžete pojistit i pokud je ve výstavbě. Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu – podlahy, obklady stěn a stropů apod.

-MM-