Kdo už si říká, že je trapné, jak se politika nakonec zamíchá do diskuse na jakékoliv téma, a podle nadpisu se obává, že tento článek bude také kapku o politice, tak se částečně nemýlí. Nejedná se však o projev nespokojenosti či touhy přispět komentářem, ale spíše o nastínění podmínek, které platí pro politicky angažované osoby v oblasti finančních produktů.

 

Tak například, pokud má zájem některý z politiků uzavřít třeba stavební spoření, to, že jsou politicky exponovanou osobou, musejí uvést hned na vstupním formuláři při žádosti o požadovanou výši stavebního spoření. Záleží samozřejmě na tom, jak to má, která banka, spořitelna, či pojišťovna, ošetřeno.

 

Většinou se ale s kolonkou, kde jde zatržením označit, že se jedná o politicky exponovanou osobu, setkáme již na předtištěných formulářích. Bližší definici toho, kdo je politicky exponovanou osobou, už se ovšem z těchto formulářů nedozvíme, takže finanční poradci často sami tápou, zda řadový příslušník libovolné strany touto osobou je či nikoliv.

 

Obecně platí, že by se mělo jednat o osoby, které jsou aktivně činné v politice a zastávají v ní nějakou funkci. To, že je člověk politicky exponovanou osobou ještě neznamená, že by nemohl mít vybraný finanční projekt sjednaný, jen že podléhá trochu jinému schvalovacímu řízení. Nicméně to ani neznamená, že by z tohoto titulu obdržel nějaké nadstandardní výhody.

 

ZP