Obecně platí, že je zásadní chovat se tak, aby škodná, v pojišťovnické terminologii – pojistná, událost vůbec nenastala. Ne vše je však v naší moci, pokud již tedy k pojistné události došlo, je zapotřebí učinit nutná opatření, aby škoda byla co nejmenší. Výhodou je, že nouzová opatření jsou též následně proplácena z pojistky.

 

Škodu je třeba nahlásit neprodleně, zdokumentovat, a je-li to možné, vyčkat příjezdu technika. Dokumentace by měla zahrnovat zápis události, nejlépe i s označením svědků, a kontaktů na ně, případně i s jejich svědeckými výpověďmi. Dále je důležité zhotovit fotodokumentaci nebo videozáznam.

 

Pokud se jedná o škodu na majetku a nehrozí další rozšíření škody, měli bychom vše ponechat ve stávajícím stavu. Další naší povinností je uchovávat veškerou dokumentaci, především o případném probíhajícím vyšetřování v souvislosti s pojistnou událostí či soudním řízením o náhradu škody aj.

 

Nahlášení škody probíhá bezprostředně po vzniku pojistné události. Budeme potřebovat číslo smlouvy a IČO, pokud se jednalo o pojištění v souvislosti s naším podnikáním. Číslo smlouvy se doporučuje mít poznamenáno na více místech – v mobilu, v peněžence, aby se nestalo, že nám ho například spolu s mobilem někdo ukradne, nebo smlouva shoří spolu s naším bytem.

 

Nahlášení probíhá několika způsoby. Pomocí on-line formuláře – bývají umístěny na webu příslušné pojišťovny, telefonicky (na linku příslušné pojišťovny – většinou bezplatné), faxem, poštou nebo e-mailem.

 

ZP