V předchozí části jsme si řekli něco o tom, jak nejlépe postupovat při vzniku pojistné události, tak abychom minimalizovali nejen škody, ale též se přičinili o to, aby nám v co nejkratší době a bez větších potíží bylo proplaceno pojistné plnění.

 

O škodě je třeba neprodleně vyhotovit záznam, ke kterému musí být přiložen, pokud možno co nejvíce vypovídající dokumentační materiál. Ač by se zdálo, že sepisování protokolů se svědky nebo zhotovení fotodokumentace či videozáznamu je spíše úkolem policie, co se týče pojistné události, leží tíha odpovědnosti za tyto materiály, povětšinou na nás.

 

Škodu musíme pojišťovně oznámit bezprostředně po jejím vzniku, pak, jak již bylo uvedeno, je nejlepší, pokud to situace umožňuje, vyčkat příjezdu odpovědné osoby z pojišťovny, která věc sama zdokumentuje. Není-li však tento postu možný, uděláme nejlépe, když rozsah škody pečlivě zdokumentujeme sami.

 

Například pokud nám na zahradě řádilo malé tornádo a poničilo bazén, terasu a skleněné výplně v oknech, než se dáme do odklízení škod a zasklívání, měli bychom škody napřed natočit, a pro jistotu i nafotit.

 

Máme-li k dispozici svědky, například kolemjdoucí, sousedy, měli bychom s nimi sepsat stručně, co viděli, napsat místo, čas, jejich jméno a především kontakt na ně, aby si případně pracovníci pojišťovny mohli pravost předkládaných informací prověřit.

 

Přiložit je nutné také doklady k pojištěnému majetku (nabývací tituly, nájemní smlouvy a podobně), osobní doklady a údaje o dané pojistce.

 

ZP