Když už máme tu smůlu a dojde k pojistné události, třeba nám vítr odfoukne střechu, nebo nás vykradou, musíme dodržet správný postup, aby nám pojišťovna byla ochotna vyplatit škodu. Ten jsme si blíže rozepsali v předchozích dvou článcích.

 

Ve zkratce patří k hlavním povinnostem odvrácení škody, a pokud již nastane, zajistit, aby se nezvětšovala. Dále potom okamžité nahlášení škody pojišťovně a zdokumentování škody (fotografie, zaznamenání výpovědí svědků včetně kontaktů na ně aj.). Další povinností je, pokud to je podle povahy věci možné, ponechat vše v původním stavu a vyčkat příjezdu technika.

 

Pojišťovna totiž disponuje týmem techniků, kteří se specializují na šetření pojistných událostí. Odhadnou odborně rozsah škody, ale také způsob, jakým ke škodě došlo. To je velmi důležité, protože spoustu metod vzniku škody má pojišťovna ve výlukách, což znamená, že i když nám vznikla škoda, pojišťovna nám stejně nic nezaplatí.

 

Takhle je to například s vytopeným bytem díky prasklému potrubí nebo kapajícímu bojleru. Samozřejmě záleží na typu pojišťovny a na tom, co máme sjednáno ve smlouvě. Vyplatí se proto, vzít si mnohdy lupu a přečíst si i ty miniaturní písmenka v pojistných podmínkách, které jsou součástí naší pojistné smlouvy.

 

Technik tedy místo prověří, zjistí příčiny škody, věc rovněž zaprotokoluje. Obvykle vyzpovídá i nás a případné svědky, protokoly nás nechá podepsat a doručí pojišťovně. Pojišťovna má zřízené tzv. likvidační oddělení, zabývající se likvidací škod, kde bude škoda následně zlikvidována.

 

ZP