V další části seriálu, který se věnuje pojistné události, a co ve spojitosti s nimi můžeme udělat, a co naopak čekat od pojišťovny, se budeme zabývat nesouhlasem s rozhodnutím pojišťovny o přiznání či nepřiznání škody.  

 

Pokud pojišťovna rozhodla o přiznání či nepřiznání pojistného plnění, a v případě souhlasného stanoviska, též o výši pojistného plnění, bude nám toto rozhodnutí oznámeno písemně. To je pro nás poměrně důležitý okamžik, protože pokud s rozhodnutím pojišťovny nesouhlasíme, můžeme se proti danému rozhodnutí ohradit.

 

V případě nepřiznání pojistného plnění pojišťovna vždy pojišťovna uvede konkrétní důvody s odkazem na pojistné podmínky. Ty bychom si v každém případě měli projít, abychom měli čím argumentovat.

 

Je také možné, že pojišťovna při rozhodování prostě pochybila, například z důvodu přehlídnutí, spletení druhu pojistky (každá pojistka má trochu jiné parametry, na těch ale pak záleží v případě pojistné události ohledně přiznání či nepřiznání výše škody). Zvlášť u některých typů, které vedle základního pojištění, umožňují ještě různá připojištění.

 

Co se týká výše přiznané škody, ani zde nám nemusí výše přijít odpovídající. Daná částka navíc může být podle pojistných podmínek krácena, i proti výši přiznaného plnění je ovšem možné vznést námitky. Své požadavky na přezkoumání rozhodnutí, bychom měli v první řadě vznést na danou pojišťovnu a požádat ji o nápravu.

 

ZP