V závěrečné části seriálu se dostáváme k tomu, co dělat pokud jsme s výší pojistného plnění nespokojeni. Zatímco předchozí části mapovaly doporučené postupy, jak se chovat při vzniku pojistné události, jak věc co nejlépe oznámit a zdokumentovat, stejně jako poodhalovaly postup pojišťovny v souvislosti s likvidací pojistné události.

 

V minulém článku bylo již nastíněno, že pokud jsme s výší pojistného plnění nespokojeni, měli bychom se obrátit nejprve s žádostí o nápravu na příslušnou pojišťovnu.

 

Závada mohla vzniknout i pochybením označovaným jako lidský faktor, kdy prostě v souvislosti s vyčíslováním škody či škody na zdraví, které se hodnotí podle podrobně rozepsaných tabulek, někdo třeba pohlédl o řádek výše.

 

Stát se ale může i to, že nám pojistné plnění není přiznáno vůbec, chyba může být ve špatně zvoleném pojištění, i v rozdílu uhlu pohledů, na co se dané pojištění podle daných pojistných podmínek vztahuje a na co již nikoliv.

 

Pokud s žádostí o nápravu u pojišťovny neuspějeme, máme ještě možnost obrátit se s žalobou na soud a žádat vedle odpovídající pojistné částky i přiměřené zadostiučinění. Nevýhodou takového postupu samozřejmě jsou velké náklady a také nároky na trpělivost, protože řízení se může vzhledem k přetíženosti soudů táhnout i roky.

 

Navíc nás může nemile překvapit, že i v pojištění typu právní pojistky nalezneme nemilou výluku, i když pojištění primárně slouží ke krytí nákladů soudních řízení, drobným písmem v pojistných podmínkách stojí, že nikoliv s vlastní pojišťovnou.

 

ZP