Pro pořízení vlastního bydlení lze využít hypotéku. Co ale dělat, když nemáte nemovitost k zástavě? Pomoct vám může předhypotéční úvěr.

 

Jak vyplývá z názvu, předhypoteční úvěr slouží k financování pořízení bydlení před poskytnutím samotného hypotečního úvěru.

 

Pokud jste se rozhodli postavit si dům, ale nemáte žádnou nemovitost, kterou byste mohli použít jako zástavbu, můžete zažádat právě o předhypotéční úvěr. Pro jeho zajištění totiž můžete použít jiné zajišťovací prostředky, například potvrzení peněžního ústavu o vkladu jako termínovaný vklad, vkladní knížka nebo vkladový list.

 

Účelem předhypotečního úvěru je investice do nemovitosti. Banka jej klientovi poskytne do doby, než splní podmínky pro získání hypotečního úvěru. Hypotéku vám banka poskytne ve chvíli, kdy bude postaveno tolik, aby bylo možné stavbu zapsat do katastru nemovitostí a následně použít jako zástavu hypotečního úvěru.

 

Tento typ úvěru ale můžete získat nejen pro stavbu domu, ale i pro rekonstrukci, modernizaci či opravu nemovitosti. Dále můžete za pomocí tohoto úvěru splatit již dříve poskytnuté úvěry použité na investice do nemovitosti.

 

Na předhypoteční úvěr můžete získat částku až do výše následného hypotečního úvěru. Čerpat jej můžete jak jednorázově (např. při koupi nemovitosti), tak postupně (při výstavbě a rekonstrukci).

 

Úroky jsou spláceny většinou měsíčně, a to jen ze skutečně vyčerpané částky. Jistina je potom splacena jednorázově poskytnutým hypotečním úvěrem. Úroková sazba je na rozdíl od hypotečního úvěru po celou dobu pevná.

 

Podmínkou pro získání předhypotéčního úvěru může být mimo bonity klienta, i uzavření životního pojištění a samozřejmě účet u dané banky.

 

Pokud předhypoteční úvěr použijete k zákonem stanoveným účelům – tedy k financování bydlení, můžete u něj využít odpočet zaplacených úroků ze základu daně z příjmů.

 

Sandra Špačková