Nikdy nevíme, co se nám v životě přihodí, proto bychom měli zvážit uzavření rizikového životního pojištění. Rizikové životní pojištění je variantou produktu, kde veškeré zaplacené pojistné slouží ke krytí rizika úmrtí a dalších vybraných životních a úrazových rizik. Neobsahuje žádnou spořící složku a veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny. V případě, že dojde k ukončení pojistné smlouvy, nedojde k vyplacení žádného plnění.

 

Rizikové životní pojištění je vhodné zejména pro ty, kdo chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti nebo chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu. Lze jej totiž použít k zajištění hypotéky nebo jiných úvěrových produktů.

 

Výše pojistné částky a doba trvání pojištění se tak odvíjí od výše disponibilních příjmů rodiny, šíře pojistné ochrany či výše závazků. U rizikového životního pojištění lze v rámci jedné pojistné smlouvy sjednat i další připojištění a zvýšit tak svoji pojistnou ochranu.

 

Pro příklad jsme vybrali několik typů připojištění:

Smrt z jakékoli příčiny

V případě vašeho úmrtí z jakékoli příčiny získají vaši pozůstalí sjednanou pojistnou částku pro základní plnění. Pojistná částka může být v tomto případě konstantní (stejná po celou dobu pojištění) nebo klesající (např. jako zajištění při hypotéce)

Smrt úrazem

U tohoto připojištění vyplatí pojišťovna v případě smrti následkem úrazu sjednanou pojistnou částku. V případě, že pojištěný zemře v důsledku dopravní nehody, může pojišťovna vyplatit až dvojnásobek sjednané pojistné částky. Pojišťovna také vyplatí pojistnou částku sjednanou v základním pojištění.

Vážná onemocnění

U tohoto připojištění vám pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku v případě diagnostikování některého z 20 vážných onemocněních. Tato onemocnění musí být definována v pojistných podmínkách (infarkt, rakovina, demence, nákaza HIV apod.)

Invalidní důchod

V případě přiznání invalidity 3. stupně dle zákona o důchodovém pojištění Vám bude pojišťovna vyplácet měsíční důchod ve výši 1 % sjednané pojistné částky. Tento nárok na výplatu důchodu trvá po dobu života a trvání invalidity třetího stupně.

Denní dávka při pracovní neschopnosti

V případě pracovní neschopnosti vám pojišťovna vyplatí od sjednaného dne (od 15. nebo 22. nebo 29. dne pracovní neschopnosti) sjednanou pojistnou částku za každý den pracovní neschopnosti.

Toto pojištění lze sjednat pouze pro osoby v pracovním poměru a/nebo osoby mající pravidelné příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Určení výše pojistné částky závisí na příjmu klienta.

 

rdc