Potřeba ručitele u hypotéky nebývá tak častá, ale také se s ní v mnoha případech setkáme. Nejčastěji pokud nepostačuje hodnota zástavy, nebo má dlužník nedostatečnou bonitu, či sám už někde figuruje jako ručitel, a banka potřebuje dodatečné záruky, pro případ jeho platební neschopnosti.

 

Obecně bývá problém najít někoho, kdo nám půjde dělat ručitele. Jako ručiteli nám totiž nehrozí speciální postihy, pokud dlužník splácet nebude, ale banka po nás rovnou jako po ručiteli bude chtít celý dluh zaplatit. Na rozdíl od dlužníka nemáme většinou možnost upravit nastavení splátek, nebo s bankou nějakým způsobem vyjednávat.

 

Pokud nejsme s dlužníkem v kontaktu, o tom, že má problémy se často dozvíme, až když už je dluh zesplatněn, což znamená, že banka nechce od dlužníka už jen úhradu půjčených peněz včetně úroků ve splátkách, ale vše vyčíslí do jedné cifry – včetně různých smluvních sankcí, a vyzve dlužníka, aby celou sumu do stanoveného dne zaplatil najednou.

 

Tato výzva přijde také ručiteli, což pro něj může být v případě hypotéky mimořádný šok, protože numera se obvykle šplhá do miliónových částek. Tady se už většinou navíc nestává, že by dlužník nějakým způsobem byl schopen splnit svůj závazek, když nezvládal plnit měsíční splátky, a je na ručiteli, zda uvedenou částku zaplatí za dlužníka, nebo bude sdílet jeho osud.

 

Tím osudem je obvykle kolečko vymáhajících externích agentur, s kterými je obvykle možnost dohodnutí přiměřeného splátkového kalendáře. Případně dluh putuje do exekučního řízení, které je pak vedeno jak proti dlužníkovi, tak proti ručiteli.

 

Pro ručitele obecně tak není většinou jiná cesta, než za dlužníka dluh skutečně zaplatit a potom po něm vymáhat zaplacenou částku samostatně v rámci občanskoprávního řízení.

 

ZP