Slovníku dnes existuje celá řada, vedle běžných cizojazyčných jsou zvlášť populární slovníky cizojazyčných slov, protože se to jimi v současné konverzaci a řeči médií jen hemží. Své slovníky ale často potřebují (a mají i různé profese), mezi jinými pojišťováci.

 

Ne, že by nám byl slovník pojišťováků natolik vzdálen, ale těch výrazů se základem jist-, respektive pojist-, je někdy tolik, že se přece jen poněkud pletou. Níže tedy přinášíme menší přehled základních pojmů.

 

Pojišťovna, jakožto instituce, která má oprávnění nabízet a sjednávat pojistné produkty (,,pojistky“ nebo také ,,pojišťění“). Pojistné produkty jsou produkty pojišťovny vztahující se k různým pojistným nebezpečím.

 

Pojistné nebezpečí – obvykle nahodilá událost, proti které se pojišťuji, může se jednat o živelnou pohromu, krádež, vandalství, ale i úraz nebo nemoc, a podobně. Pojistná událost – dojde-li k naplnění pojistného nebezpečí, proti kterému jsem pojištěn, například pokud mi ukradnou auto nebo mi vítr odnese střechu… Často bývá pojistná událost označována také jen jako škoda.

 

Pojistné plnění – částka, kterou pojišťovna hradí při vzniku pojistné události (škody) pojištěnému, její výše se odvíjí od výše škody a ceny majetku, či vyčíslení škody likvidačním oddělením pojišťovny, které má na starosti stanovit odpovídající výši pojistného plnění, v závislosti v jakém rozsahu a pro jaké případy bylo pojistné sjednáno.

 

ZP