Našetřili jste si na nový domek a nechcete si nechat šlapat po štěstí, natožpak připustit, aby vás někdo napálil hned v první fázi – tedy už při koupi pozemku. Máme pro vás několik rad.

Kromě individuálních požadavků na polohu, velikost, dopravní dostupnost a  prostředí, nesmíte zapomenout na legislativu. Regulace výstavby je dána Územním plánem. V této dokumentaci je určen účel využití každého území z hlediska možnosti výstavby. Proto než se rozhodnete parcelu koupit, zjistěte si, zda je určena k výstavbě rodinného domu, či nikoliv.

 

Nemáte-li možnost si Územní plán pořídit, můžete do něj nahlédnout na příslušném obecním či městském úřadě. Další důležitou informací jsou tzv. Regulační podmínky, které mnohdy, zejména na venkově, Územní plán nahrazují. Ty totiž podrobně určují požadavky pro výstavbu v dané lokalitě z hlediska architektonického a urbanistického. Prostě řečeno – jaký tvar, výšku, počet podlaží objektu, limitní poměr zastavěné plochy vůči zeleni, odstupy od hranic pozemku a ulice a mnoho dalšího musíte při budoucí výstavbě dodržet. Nehodláte-li tyto formality podstoupit, bude pro vás lepší koupit si pozemek s již vydaným územním rozhodnutím.

 

Dalším důležitým kritériem pro výběr parcely je dostupnost inženýrských sítí. Pokud nejsou na parcele zřízeny všechny přípojky včetně ukončujících revizních šachet u vodovodu a kanalizace či pilířů u elektrické energie a plynu, je nutné počítat s jejich provedením a uhrazením.

 

Pokud pozemek přiléhá ke komunikaci, kde už potřebné sítě existují, není většinou problém přípojky zhotovit. Opatrnost je ale na místě, tak si raději u správců sítí ověřte možnost a podmínky pro připojení, zejména s ohledem na dostatečnou rezervu. Stává se totiž,  že některé sítě, zejména vodovod nebo elektrické vedení , nemá dostatečnou kapacitu a individuální náklady na posílení mohou zvýšit cenu celkovou investici o nemalou částku.

 

Ještě složitější situace nastane v případě, kdy veřejné sítě nejsou k pozemku přivedeny. Potom je důležité se informovat, kdy a za jakých podmínek je možné potřebné sítě k pozemku přivést. Tady pak musíte  počítat s tím, že vybudování veřejných sítí podléhá samostatnému stavebnímu povolení a rovněž náklady na jejich provedení nemusí být plně dotované.

 

K dalším důležitým informacím o pozemku patří věcná břemena. Ta totiž  nemusí být vždy uvedena na výpise z katastru nemovitostí a dále ochranná pásma ať už vodních zdrojů, chráněných území, vedení vysokého napětí či jiných inženýrských sítí. Zajděte proto raději na příslušný úřad státní správy nebo na instituci, do jejíž kompetence výše zmíněné skutečnosti spadají. Tam by vám měli poskytnout podrobné informace.