Daně jsou pro každého podnikatele velmi zásadním tématem. Tzv. daňová optimalizace pak zahrnuje legální způsoby, jak si daně snížit. Které to jsou?

Snížení daňového základu

Oblíbenou a využívanou metodou je snížení daňového základu. Ten je možné snížit o tzv. daňově uznatelné náklady. Zákon o dani z příjmů je definuje jako výdaje nutné pro dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

 

Výše zmíněný zákon definuje daňově uznatelné výdaje komplexně v mimořádně obsáhlém výčtu. Za všechny tak zmiňme v krátkosti alespoň dva příklady.

ucty

Využít můžete například opravné položky k pohledávkám. Nutné je však si zároveň uvědomit, že pokud chceme vytvořit opravnou položku daňově, bude nutné ji vytvořit i účetně. To znamená, že dojde ke snížení zisku.

 

Od základu daně si můžete též odečíst dary, a to za předpokladu, že jejich celková hodnota dosáhne minimální výše 1000 Kč, případně bude vyšší než 2 % základu daně. Odečíst lze v souhrnu až 30 % základu daně.

Využití slev

OSVČ může v tuzemsku využít též propracovaný systém slev. Nejběžněji se setkáme například se slevou na poplatníka. Ta pro rok 2021 konkrétně činí 27 840 Kč.

 

Z dalších slev lze využít i slevu na vyživovaného manžela či manželku či na dítě. Slevy mají k dispozici také studenti, případně občané s přiznaným statusem ZTP/P nebo osoby pobírající invalidní důchod.

Přesunutí podnikání za hranice

Možnou alternativou pro daňovou optimalizaci je i přesunutí podnikání za hranice. Tzv. offshore společnost však nepodniká za hranicemi reálně, má pouze mimo ČR formálně umístěno své sídlo. To jí přinese řadu výhodu.

 

Důvodem, proč se k tomuto kroku uchylují i čeští podnikatelé, je existence tzv. daňových rájů, tedy zemí, které umožňují právě legální snížení daní. Zvýhodnění se na jejich území týká primárně zahraničních společností. Jejich zisk se daní pouze zanedbatelnými sazbami. Dividendy nejsou zdaněny vůbec.

graf

Daňové ráje však poskytují podnikatelům i řadu dalších výhod, jako je například osvobození od cla při dovozu investičního majetku. Stejně tak zajišťují zde působícím subjektům anonymitu, soukromí a z toho vyplývající silnou ochranu jejich majetku.

 

Navíc obvykle vykazují minimální kontrolu ze strany státních orgánů. Poskytují i velmi stabilní politické prostředí. Vyžadují však i splnění konkrétních podmínek, například to, že společnost nesmí své finance získávat z tuzemských zdrojů.

 

Daňových rájů aktuálně existuje několik desítek. Přesná definice země považovatelné za daňový ráj vymezena není. Lze říci, že se povětšinou jedná o malé ostrovní státy třetího světa.

 

Typickými reprezentanty této kategorie jsou například Bahamy, Belize či Kajmanské ostrovy. Daňovým rájem se však mohou stát i evropské země. Svůj první daňový ráj ostatně Evropa měla už v 16. století, kdy se jím staly nizozemské Flandry.

 

Zaujala vás tato možnost daňové optimalizace? Kontaktujte společnost – Parkerhill.cz, která se specializuje na offshore společnosti a další nástroje pro efektivní správu majetku.