Úrok z prodlení je dnes strašákem, který obchází kolem mnoha domácností v souvislosti s pozdním placením, ať již sjednaných finančních produktů nebo nájmu. U většiny totiž v případě nezaplacení k danému dni nabíhá úrok z prodlení. U některých produktů máme pár dní navíc, kdy ještě může být platba připsána, naopak u některých tato možnost není a je trváno striktně trváno na určitém datu.

 

Co se týče úroků z prodlení, měli bychom pečlivě pročítat především sjednané smlouvy. V těch může být uvedeno pouze, že se úrok z prodlení bude účtovat v zákonné výši, což je v pořádku a obvykle s danou sumou nic neuděláme. Pozor bychom si ale měli dát na poměrně vyděračsky stanovené úroky z prodlení v některých jiných smlouvách.

 

Obecně totiž platí, že co si sjednáme nad rámec zákonných podmínek, to platí. Samozřejmě pokud jsme smlouvu nepodepisovali v tísni nebo pod nátlakem. Pokud se však s danými podmínkami neseznámíme předem, obvykle nás výše úroků nepříjemně zaskočí, až když nám naskočí povinnost jejich úhrady.

 

Možností, jak danou smlouvu dodatečně napadnout, mnoho není, navíc úroky z prodlení nabíhají až do úplného zaplacení, což je také poměrně nepříjemné. V případě, že jsme smlouvu podepisovali jako občanskou, potom můžeme většinou zkoumat, zda neodporuje dobrým mravům.

 

Ovšem v souvislosti se smlouvami mezi podnikateli obvykle s dobrými mravy neuspějeme, zde se maximálně zkoumá nakolik sjednaná smlouva odpovídá obchodním zvyklostem.

 

ZP