Kdo už si někdy nechal vypracovat nabídku životního pojištění, případně jiného pojistného produktu, obvykle nabídku obdržel i s navrhovanou výší placeného pojištění. Ne každá nabídka je ale na tolik podrobná, aby nás seznámila s různými alternativami, respektive s tím, co vše nám může s výší platby pojistného dodatečně zahýbat.

 

Dnes již poměrně běžnou praxí některých pojišťoven je zvýhodňování či naopak znevýhodňování některých klientů podle zvolené frekvence plateb pojištění. Standardně se u některých typů pojištění dá platit jednorázově, ročně, půl ročně, čtvrtletně nebo měsíčně. Jenže u spousty pojištění nám v případě nastavení, jiného než je preferovaná frekvence, cenu zhorší přirážka nebo sníží sleva.

 

S touto věcí máme možnost se seznámit ve smlouvě, kterou k dané pojistce uzavíráme, tam většinou najdeme výběr právě z výše zmíněných variant, i to, zda zvolený způsob nějakou formou ovlivní výši ceny placeného pojištění.

 

Další co nám může zahýbat s cenou pojištění ve smyslu pozitivním či negativním, je zvolená forma úhrady. Za tímto trendem stojí především snaha firem o podporu ekologicky šetrných aktivit, kdy přechází ze standardních způsobů placení na bezhotovostní.

 

To příliš nenadchne klienty, kteří byli zvyklí hradit vše složenkami, protože u těchto typů firem jsou pak v lepším případě buď odměněni slevou z platby pojistného za bezhotovostní úhradu, nebo naopak sankciováni určitou přirážkou k ceně pojištění, kterou musejí navíc zaplatit.

 

ZP