Investiční životní pojištění Comfort Plus se flexibilně přizpůsobí vašim potřebám, a to jak při výběru pojištění a dodatečných připojištění, tak při investování vašich prostředků.

Vyberte si způsob investování

Ať už jste naprostý laik nebo své investiční portfolio chcete spravovat aktivně, ze široké nabídky investičních příležitostí si určitě vyberete. Vaše investiční možnosti.

Vyberte si připojištění:
Pro případ smrti (následkem úrazu nebo nemoci) či dožití v rozsahu:
V případě smrti je vyplacena pojistná částka anebo hodnota investice (vyšší částka)
V případě dožití se konce pojištění je vyplacena hodnota investice

Pro případ úrazů v rozsahu:
Smrt následkem úrazu
Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu
Denní odškodné vyjmenovaných drobných úrazů

Pro případ úrazů a nemoci v rozsahu:
Denní dávka při pobytu v nemocnici
Denní dávka pro případ pracovní neschopnosti

Pro případ invalidity v rozsahu:
Roční důchod/penze pro případ invalidity
Osvobození od placení pojistného v případě invalidity

Pro případ závažných onemocnění v rozsahu:
Rakovina
Operace věnčitých tepen (bypass)
Infarkt myokardu
Selhání ledvin (konečné stadium ledvinového onemocnění)
Mozková příhoda
Aorta (operace aorty)
Slepota (ztráta zraku)
Náhrada srdeční chlopně
Transplantace životně důležitých orgánů
Roztroušená skleróza
Obrna (ochrnutí)
AIDS: HIV následkem krevní transfuze
AIDS: Profesní onemocnění HIV (u zdravotnického personálů)
Alzheimerova choroba ve věku mladším než 65 let
Bakteriální meningitida
Nezhoubný (benigní) mozkový nádor
Kóma
Hluchota
Konečné stadium plicního onemocnění
Ztráta řeči
Parkinsonova choroba ve věku mladším než 65 let