Tento týden měla začít platit pravidla pro poskytování hypoték, konkrétně pak snazší možnost mimořádného splácení. Změna měla začít platit již 21. března. Ale vzhledem k tomu, že momentálně je zákon projednáván v parlamentu, pravděpodobnější termín je polovina tohoto roku či případně počátek roku následujícího.

Jaké změny nás vlastně čekají?

 

Možnost mimořádného splacení úvěrů zajištěných nemovitostí určenou na bydlení. Věřitel přitom bude mít právo pouze na kompenzaci přiměřených nákladů.

 

Dosud si banky za mimořádné splacení účtovaly třeba 5 % z předčasně splacené částky za každý rok do konce fixace. Nově by mělo platit, že účtovat se budou jen „účelně vynaložené náklady“.  Zatím však není stále jasná definice toho, co jsou účelně vynaložené náklady, zda-li se bude jednat například o provize zprostředkovateli hypotéky aj. Lze očekávat, že každá banka si poté sama stanoví vlastní způsob výpočtu vynaložených nákladů.

 

V případě těžkých životních situací možnost splacení bez jakýchkoli sankcí.

 

Otázkou zatím stále zůstává, co vše bude onou těžkou životní situací. Zákon tím rozumí úmrtí, dlouhodobou nemoc nebo invaliditu klienta či jeho manžela/partnera. Banky již předesílají, že s předčasným splacením mohou vzniknout nemalé náklady, které se v případě, že si je nebudou moci pokrýt, mohou promítnout do celkového cenového nastavení úvěrových produktů…

 

Novinky se budou týkat úvěrů uzavřených po schválení zákona (či úvěrů, u kterých se po schválení zákona bude měnit fixace).

 

Vzhledem k tomu, že zatím není známo, kdy ke změně zákona dojde a jak to ovlivní úrokové sazby, lze klientům bank doporučit, vzhledem k velmi příznivým nízkým sazbám, sjednat si úrokovou sazbu na co nejdelší dobu.

 

-MM-