V minulém díle jsme si řekli něco o bankovním registru, který nalezneme na stránkách www.cbcb.cz, s tím, že každý si může údaje, které jsou o něm vedené, a ke kterým mají přístup jen banky přihlášené do registru, nechat zaslat doporučeně domů.

Další registr, který nám může zkomplikovat cestu k hypotéce, je registr nebankovní. Ten najdeme na stránkách www. cncb.cz. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob CNCB, celým názvem Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., které funguje již od roku 2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů.

Danými subjekty jsou nejčastěji leasingové a úvěrové společnosti, které díky registru mají přehled o údajích vypovídajících o bonitě daných klientů. Mohou se tak rozhodnout, zda klientovi bude žádaná služba poskytnuta či nikoliv.

Registr navíc nehlídá jen bonitu fyzických osob, ale i osob právnických. Registr umožní obecně sledovat důvěryhodnost a platební morálku všech klientů, kteří některé nebankovní služby (úvěry, hypotéky, leasing aj.) využívají.

Registr byl dříve znám pod zkratkou LLCB, kvůli lepší zapamatovatelnosti a srozumitelnosti, především s odkazem na bankovní registr (CBCB) však došlo k jeho přejmenování na stávající CNCB. Změnilo se i logo, co ale zůstává je možnost požádat podobně jako u bankovního registru, o výpis informací, které jsou o mé osobě v registru vedeny.

Informace k podání žádosti nalezneme opět na příslušných webových stránkách www.cncb.cz, a pro naše případné dotazy je tu připraveno i klientské centrum.

ZP